Priser

Last ned prisliste her.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon351,-
Sykebesøk351,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud56,-
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi
og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett
66,-
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver55,-
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment (uten samtidig konsultasjon/sykebesøk)
55,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Utskrift av journal85,-
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient uten henvisning173,-
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m62,-
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m93,-
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.131,-
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.177,-
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59,-
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes
351,-
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad